Патување

Патка пат

Трасата се зема како референца во иста смисла како 1ªMM. Со особеност на започнување и завршување во Мадрид.

Привремениот распоред на турнејата со датуми за влез и излез по континент е како што следува:

На 1 септември 2023 година, местата и датумите ќе бидат потврдени и/или изменети. Од 2 до 15 септември ќе се направат потребните прилагодувања меѓу земјите од секој континент, а од 16 до 30 септември ќе биде затворена магистралната траса на 3-ти ММ и ќе биде објавена на 2 година.

Конвергентни патишта

Ќе има бројни иницијативи кои ќе го додадат на патната линија како конвертирачки правци кои, исто така, даваат голема сила и интензитет на ММ. Веќе имало многу примери во 1ªMM. Од група на млади девојки кои одеше 10 денови во Нов Зеланд да се приклучат на почетокот на ММ во Велингтон. Исто така, тие се пример правци Блискиот Исток / Африка Балкан или Југоисточна Oreintal и имаше турнеја низ неколку земји и илјадници километри.