Форум и конференции

Во последниве години, се одржаа повеќе од 15 конференции и форуми за ненасилство. Последните денови се одржаа во Мадрид во ноември 2017 со активности на Конгресот на пратеници, во Градскиот совет на Мадрид и во Културниот центар Ел Позо. Се надеваме дека овој 2ªMM, покрај активностите на секое место, еден ден или форум, барем еден ден за размена, да дискутираат и планирање на идните активности, во прилог на се здружуваат организации и соработници изврши.

[ограничување на списокот на племињата = "3"]