Основен тим

Ќе биде одговорен за спроведување на целосниот тек на турнејата со најдобри услови. 2ªMM. Ќе ги исполни функциите на собирање и координирање на: правци, институционални односи, средства за комуникација, документација, производство на општи материјали, дифузија и социјални мрежи со општите теми на трасата.

El EB Ќе биде конституиран од околу активисти на 300 кои поддржуваат некои од многуте функции кои ќе бидат неопходни. Околу 150 од нив, исто така, ќе бидат оние кои ќе маршираат во кој било дел (15-20 дена) на трасата. Вкупно, во секое време, ќе има луѓе кои патуваат помеѓу 15 и 40.

Во јануари, 2019 ќе го отвори Регистрација на основниот тим (ИО) и во јуни на 2019 тоа ќе ги дефинираат учесниците.

За да бидете дел од основниот тим можете да ја пополните следната форма:

rafael_de_la_brubia

Рафаел де ла Рубија

Потекло: Мадрид, Шпанија
Возраст: 69
Професија: Основач на светот без војни и хуманистички форум за образование
Мотивации: Доведете мир во сите агли.