Основен тим

Ќе биде одговорен за спроведување на целосниот тек на турнејата со најдобри услови. 2ªMM. Ќе ги исполни функциите на собирање и координирање на: правци, институционални односи, средства за комуникација, документација, производство на општи материјали, дифузија и социјални мрежи со општите теми на трасата. 

El EB Е го сочинуваат околу 300 активисти кои поддржуваат една од многуте функции што ќе бидат неопходни. Околу 150 од нив ќе бидат и оние кои ќе маршираат на кој било дел (15-20 дена) од трасата. Вкупно, во кое било дадено време, ќе патуваат помеѓу 15 и 40 лица.

Во јануари, 2019 ќе го отвори Регистрација на основниот тим (ИО) и во јуни на 2019 тоа ќе ги дефинираат учесниците. 

За да бидете дел од основниот тим можете да ја пополните следната форма:

rafael_de_la_brubia

Рафаел де ла Рубија

Потекло: Мадрид, Шпанија
Возраст: 69
Професија: Основач на светот без војни и хуманистички форум за образование
Мотивации: Доведете мир во сите агли.