Соработка на ентитети

Други соработници

Anpi Sezione di San Canzian d'Isonzo

Auser Volontariato di Fiumicello Вила Висентина

Аусер ди Фимичело Вила Висентина

Енергија истураше ле Дроит де лом Сенегал

Енергија истураше ле Дроит де лом Сенегал

Енергија за човекови права Гамбија

Енергија за човекови права Гамбија

Хуманистичка организација Помош Индија

Хуманистичка организација Помош Индија

Заедницата за Свилуппо Умано - Ахимса ди Милано

La comunità per Lo Sviluppo Umano - Ahimsa di Milano

MIR sezione di Vicenza

MIR-Sezione di Vicenza