Градови - TPAN

ИКАН КАМПАЊА: ГРАДОВИТЕ ПОДДРЖАТ ТАПАН

Глобален повик од градовите и градовите да го поддржат Договорот на ООН за забрана на нуклеарно оружје

Нуклеарното оружје претставува неприфатлива закана за луѓето насекаде. Ова е причината зошто, 7 јули на 2017, 122 нации гласаа за усвојување на Договор за забрана на нуклеарно оружје. Сите национални влади сега се поканети да ја потпишат и ратификуваат овој клучен глобален договор за забрана на употребата, производството и складирањето на нуклеарното оружје и за воспоставување на основа за нивната вкупна елиминација. Градови и градови може да обезбеди поддршка за договорот за поддршка на ICAN повикот "Градовите го поддржуваат TPAN".