заклучи Втората светска марка

За што

Пријавете ја опасната состојба во светот со растечките конфликти, продолжете да ја подигнувате свеста, да ги направите видливи позитивните активности, да им дадете глас на новите генерации кои сакаат да ја инсталираат културата на ненасилство.

Што

Со позадина на 1X World March 2009-2010, дека за време на 93 патуваа земји 97 и пет континенти. Овој 2 "Светски марш за мир и ненасилство за време на 2019 и 2020 години е предложен.

Кога и каде

2ªMM ќе започне во Мадрид 2 од октомври на 2019, Меѓународен ден на ненасилство. Таа ќе замине во насока на Африка, Америка, Океанија, Азија, кои ќе пристигнат во Мадрид на 8 од март на 2020, Меѓународен ден на жената.

Најнови вести од март

2ª MM започна во Мадрид наваму 2 октомври 2019, Меѓународен ден на ненасилство, десет години по 1 "ММ.

Дали сакате да соработувате со нас?

Спонзорира турнеја на март

За време на маршот се потребни спонзори за да стигнат до максимална публика и учество.

Поврзете се во социјални мрежи

Организација

Тимови за промотери

Тие ќе произлезат преку акции и проекти од општествената база.

Платформа за поддршка

Пошироки и разновидни области на учество од промотерските тимови

Меѓународна координација

Да ги координира иницијативите, календарите и маршрутите

Некои информации за нас

Со претходникот на 1-ви Светски март 2009-2010 година, кој 93 дена патуваше низ 97 земји и пет континенти. Со акумулирано искуство и со доволни индикатори за уште поголемо учество, поддршка и соработка ... Планирано е да се спроведе овој 2-ри Светски марш за мир и ненасилство 2019-2020.